Skip to Content
MenuClose

myIR, payments and more


Forms and guides
Ngā puka tāke me ngā puka tohutohu

Ko e ha 'a e Tokoni Fakatukuhau 'i he Ngaue ma'a' e Ngaahi Famili? IR693

What are Working for Families Tax Credits? - Tongan translation
(published April 2016)

About this guide

Ko e Tokoni Fakatukuhau 'i he Ngaue ma'a' e Ngaahi Famili΄ ko e monu'ia ia 'oku 'ata atu ki he ngaahi famili 'oku 'i ai 'a 'enau fanau'. 'Oku 'i ai 'a e kalasi vahe kehekehe 'e fa pea 'e malava ke ke 'ata atu ki he vahe 'e taha pe lahi hake ai, 'o fakatefito eni mei' he tukunga 'oku 'i ai 'a ho famili'.

PDF | 112kb | 2 pages

When to use this guide

Ngaue'aki 'a e ki'i fakahinohino ko eni' ke ke 'ilo mei ai ko e ha 'a e Tokoni Fakatukuhau 'i he Ngaue ma'a' e Ngaahi Famili', ko e fe 'a e fanau 'oku nau kaungatonu atu ki ai', ngaahi fakamatala felave'i mo e ngaahi kalasi kehekehe 'o e vahe' ni, pea mo e founga 'oku vahe'i atu ai kinautolu'?.

What you will need