Skip to Content
MenuClose

myIR, payments and more


Forms and guides
Kimihia he parongo mo

Browse for forms or guides sorted by keyword, number, title or tax year:


Working for Families Tax Credits forms and guides for Tax Agents


Title and summary Number

Ko e ha 'a e Tokoni Fakatukuhau 'i he Ngaue ma'a' e Ngaahi Famili?

Ko e Tokoni Fakatukuhau 'i he Ngaue ma'a' e Ngaahi Famili΄ ko e monu'ia ia 'oku 'ata atu ki he ngaahi famili 'oku 'i ai 'a 'enau fanau'. 'Oku 'i ai 'a e kalasi vahe kehekehe 'e fa pea 'e malava ke ke 'ata atu ki he vahe 'e taha pe lahi hake ai, 'o fakatefito eni mei' he tukunga 'oku 'i ai 'a ho famili'.

IR693

O a Tupe Mama mai Lafoga mo 'Aiga Faigaluega?

O Tupe Mama mai Lafoga mo Aiga Faigaluega, o ni fa'amanuiaga mo aiga e iai alo ma fanau. E fa ituaiga o tupe maua ma e ono agava'a oe mo le tasi po ole sili atu, e fa'alagolago lava i le tulaga o iai lou aiga.

IR692

Paid parental leave application for a self-employed person

The IR888 form is no longer available.Self-employed people now complete the Paid parental leave (PPL) application (IR880) form (link available below).

IR888

Paid parental leave transfer to a self-employed person

The IR889 is no longer available. All transfers can now be applied for using the Paid parental leave transfer (IR881) form (link available below).

IR889

Redundancy and retirement allowance - tax and entitlements

This factsheet explains how your redundancy payment or retirement allowance will be taxed and how redundancy or retirement may affect your entitlements.

IR1009

Adjust your income (IR215)

A form for Working for Families Tax Credits entitlement.

IR215

Working for Families Tax Credits registration 2017 (FS1)

You can register with us for Working for Families Tax Credits payments either weekly, fortnightly or at the end of the tax year by filling out this form.

FS1

Working for Families Tax Credits registration 2018 FS1

Use this form if you want to apply for Working for Families Tax Credit payments.

FS1

More than six children IR835

Complete this form if you have more than six children and are applying for Working for Families Tax Credits.

IR835

Shared care details IR836

Use this form if you're applying for Working for Families Tax Credits and have shared care of children or want to let us know of changes in your arrangement.

IR836

Congratulations on your new baby IR753

This guide provides new parents information on parental tax credit and paid parental leave.

IR753

Paid parental leave (PPL) transfer (IR881)

This form is for transferring your paid parental leave payments to your spouse or partner.

IR881

More than six children IR835

Complete this form if you have more than six children and are applying for Working for Families Tax Credits.

IR835