Skip to main content

KuputakaGlossary

 • Benefit

  Work and Income benefits include payments to help with the cost of raising children.

  Penihana

  Kei roto i ngā penihana mō Te Hiranga Tangata ngā utunga hei āwhina i te utu mō te whakatupu tamariki.

 • Customer due diligence

  Customer due diligence (CDD) is a process that is completed with a New Zealand reporting entity. As part of this process the reporting entity will need to:

  • gather information about a customer's identity
  • verify a customer's identity to make sure the customer is who they say they are.

  This process aids the detection, management and mitigation of the risk of money laundering and the financing of terrorism.

  You must already be, or become, a customer of a New Zealand reporting entity so that CDD can be carried out by them. If you aren't a customer of a New Zealand reporting entity, you can become one by choosing to use the service(s) provided by them.

 • Dependent child

  Dependent children are all children in your care who are:

  • 15 years of age or younger
  • 16 or 17 years of age and financially dependent on the caregiver
  • 18 years of age, financially dependent on the caregiver and still at secondary school or at a tertiary institution
  • not married, in a civil union or de facto relationship
  • not in receipt of Foster Care Allowance, Unsupported Child's Benefit, Orphan’s Benefit or board payment for their care.

  A financially independent child would be a child that works 30 hours or more a week or receives a student allowance, benefit or other government assistance.

  Ngā tamariki whirinaki

  Ko ngā tamariki whirinaki ko ngā tamariki katoa e tiakina ana e koe:

  • kei te 15 tau te pakeke, tamariki iho rānei
  • kei te 16, 17 tau rānei te pakeke kei te whirinaki ā-moni hoki ki te kaitiaki
  • kei te 18 tau te pakeke, kei te whirinaki ā-pūtea ki te kaitiaki, kei te kura tuarua tonu hoki, kei tētahi whare akoranga tuatoru rānei
  • kāore anō kia moe tāne, kia moe wahine rānei, kua piri ā-ture rānei, kei tētahi hononga moe māori rānei
  • kāore anō kia whiwhi i te Tāpiritanga Tiaki Tamariki Whāngai, i te Penihana Tamaiti Taurima-kore, i te Penihana Tamaiti Pani, i te utunga rēti rūma rānei mō ngā mahi tiaki i a ia.

  Ko tēnei mea te tamaiti tū motuhake ā-pūtea he tamaiti e mahi ana mō te 30 hāora neke atu rānei i te wiki, ka whiwhi moni ākonga, penihana rānei, tētahi atu āwhina kāwanatanga rānei.

 • Offshore person

  For an individual an offshore person is someone who:

  • is a New Zealand citizen and has been overseas for the last 3 or more years continuously
  • doesn’t have a New Zealand residence class visa granted by Immigration New Zealand
  • has a New Zealand residence class visa and has been overseas for the last 12 or more months continuously.

  A company is an offshore person if it is:

  • incorporated outside New Zealand
  • 25% or more owned or controlled by offshore persons.

  A trust is an offshore person if:

  • 25% or more of its governing body are offshore
  • offshore person(s) have 25% or more beneficial interest or entitlement to its trust property
  • 25% or more of persons with the right to amend or control the trust’s trust deed are offshore persons
  • 25% or more of persons with the right to control the composition of the trust’s governing body are offshore persons.

  A unit trust is an offshore person if:

  • the manager or trustee (or both) are offshore person(s)
  • offshore person(s) have beneficial interest or 25% or more of the trust’s property.

  A non-individual partnership, unincorporated joint venture, or other unincorporated body is an offshore person if:

  • 25% or more of its partners (or members) are offshore persons
  • offshore person(s) have a beneficial interest or entitlement to 25% or more of its profits or assets
  • offshore person(s) have the right to exercise (or control the exercise) of 25% or more of voting power at a meeting.

  Tangata o tāwāhi

  Mō te takitahi ko te tangata o tāwāhi ko:

  • te kirirarau o Aotearoa kua noho pūmau ki tāwāhi mō ngā tau e toru neke atu ka taha
  • tētahi kāhore tāna momo kōkota kainoho o Aotearoa i tukua e Immigration New Zealand
  • tētahi he momo kōkota kainoho o Aotearoa tāna otirā kua noho pūmau ki tāwāhi mō te 12 marama ka taha.

  Ko te kamupene ko tētahi tangata o tāwāhi ki te mea:

  • i whakakaporei i waho o Aotearoa
  • kei te pupuritia, kei te whakahaeretia rānei e te 25% neke atu tāngata o tāwāhi.

  Ko te kaitiaki ko tētahi tangata o tāwāhi ki te mea:

  • kei tāwāhi he 25% neke atu o tōna rōpū kaiwhakahaere
  • kei ngā tāngata o tāwāhi te 25% neke atu o āna pānga whaihua, o te whiwhinga rānei i āna rawa kaitiaki
  • kei ngā tāngata o tāwāhi he 25% neke atu o te mana ki te whakatika, ki te whakahaere rānei i te whakaaetanga ā pukapuka kaitiaki o te kaitiaki
  • kei ngā tāngata o tāwāhi e 25% neke atu o te mana ki te whakahaere i ngā mema o te rōpū kaiwhakahaere o te kaitiaki.

  Ko te kaitiaki wawae ko tētahi tangata o tāwāhi ki te mea:

  • he tangata o tāwāhi te kaiwhakahaere, te kaitiaki rānei (rāua e rua rānei)
  • kei ngā tāngata o tāwāhi he wāhi whaihua, he 25% neke atu rānei o ngā rawa o te kaitiaki.

  He tangata o tāwāhi te pātuitanga kore-takitahi, te hononga pakihi kaporeikore, te rōpū kaporeikore kē rānei, ki te mea:

  • he tāngata o tāwāhi te 25% neke atu rānei o āna kaipātui (mema rānei)
  • kei ngā tāngata o tāwāhi te 25% neke atu o āna pānga whaihua, o te whiwhinga rānei i āna monihua, āna rawa rānei
  • kei ngā tāngata o tāwāhi te mana ki whakahaere (ka tino whakahaere rānei) i te 25% neke atu o te mana pōti i tētahi hui.

 • Principal caregiver

  The person who is at least 16 years old and responsible for the day-to-day care of the child on a permanent basis.

  Kaitiaki mātāmua

  He tangata kei runga ake i te 16 tau te pakeke, ka riro māna e tiaki te tamaiti ia rā, ia rā, mō te wā tino roa.

 • Residency requirements

  To get Working for Families you must meet one of the following residency requirements:

  • you were born in New Zealand
  • you have New Zealand citizenship
  • you are a New Zealand resident and have been in New Zealand continuously for at least 12 months at any time
  • you care for a child who is a New Zealand resident and lives in New Zealand.

  Ngā whakaritenga kāinga noho

  E whiwhi ai koe i Working For Families me mātua tutuki i a koe tētahi o ngā whakaritenga kāinga noho e whai ake nei:

  • i whānau mai koe i Aotearoa
  • kua whai mana kirirarau koe i Aotearoa
  • he tangata noho tūturu koe i Aotearoa, ā, i Aotearoa tonu tō kāinga mō te 12 marama ka hipa, ahakoa te wā
  • e tiaki ana koe i tētahi tamaiti noho tūturu i Aotearoa, kei Aotearoa hoki e noho ana ināianei.

 • Shared care

  At least one third of the care of the child is shared between people in different households. One third care equals 122 days a year or 5 days a fortnight. To count as shared care the arrangement needs to be in place for at least 4 months.

  Te tiaki tiri

  Kia kaua e iti iho i te kotahi hautoru o te wā e tiakina ana te tamaiti e ētahi tāngata i ētahi whare tū motuhake. Te ritenga o te kotahi hautoru nei kei te 122 rā i te tau, e 5 rā o roto i te rua wiki rānei. E kīia ai te tiaki he tiaki tiri, me mātua whai mana mō te whā marama, kaua e hoki iho.