Skip to main content

Budget 2024: The Government has announced FamilyBoost, a proposed new childcare payment to help eligible families with the rising costs of Early Childhood Education (ECE). Find out more: Beehive.govt.nz

Ko ngā hiahia ko te hauora hoki o ngā tāngata o Aotearoa kei te aronga o ā mātou mahi. I te wā nei o te hurihanga o ngā momo tāngata o Aotearoa, ka whanake tonu mātou kia whakatutuki i ngā hiahia o te hunga whiwhi ratonga o nāianei me āpōpō hoki.

Ko tā tātou pūnaha taake hanga hou me ngā whakahaere

Mai i te tau 2017 kua hurihia e Te Tari Taake tāna tuku ratonga mā te whakahou i te pūnaha taake me te whakangāwari ake i te mahi taake, kia tuwhera ake, kia mau hoki mō ō mātou kiritaki.

He pūnaha taake rorohiko hou tō Aotearoa ināianei, e iti ake ai te whakapau kaha o te kiritaki me te utu, he pakari ake, he pai ake te taumata whakatutuki, he mea mahi hoki kia tere ake ai te hurihanga kaupapa here, he iti ake hoki te utu. Ka tino whakaatuna tēnei e tā mātou tautoko urupare ki te KOWHEORI-19.

Mā te pūnaha taake me te kaupapa here pāpori kaha e ū tonu ngā tautoko mō te whakaoranga mai i te KOWHEORI-19. Ka āwhina tonu mātou i ngā whāinga a te Kāwanatanga, tae atu ki te whakaoranga ōhanga me te hauora pāpori, mā te kohikohi me te tuari moni, e whiwhi ai ngā tāngata o Aotearoa i ngā tautoko e tika ana mō rātou. He whakahau tonu te mōhio ko tā mātou mahi he mea nui mō te hauora o ngā tāngata o Aotearoa.

Hei wāhanga mō tā mātou whakahaere hou, kua hāpaitia hoki ō mātou tāngata e āhei ai rātou e tau ai hoki ki te mahi ā-rorohiko. Ka haere tonu ngā tautoko ki te whakawhanake i te mōhio rorohiko o ō mātou tāngata hei tautoko anō hoki i ā mātou whakahaerenga hou me ngā mahi.

Ko te hāngai ki ngā tikanga ture te matū o ā mātou mahi, ka aronui tonu mātou ki te āwhina i ngā kiritaki kia tika ai ōna āhuatanga katoa. Kei roto i tēnei ko te waihanga ratonga mō ō mātou rōpū kiritaki hei whakatutuki i ō rātou hiahia, me te arotake i te tautuku tika mai i te tīmatanga. Mā ō mātou pūmanawa hou mō te rorohiko me te tātaritanga hoki e āhei ana mātou ki te āta arotahi, ki te whakatutuki hoki i ngā tautoko o te hāngaitanga me te hāpai tonu i te whai mana whai pono hoki o te pūnaha taake.

Te whakaū i te whanaungatanga o te Māori ki te Karauna

E whakaū ana mātou ki ngā tikanga o Te Tiriti o Waitangi hei tari kāwanatanga. E kōkirihia ana te whakapakari i te whanaungatanga o te Māori me te Karauna mā te hōtaka Māhutonga. E whai ana tēnei kia whakaū i Te Tiriti o Waitangi me ngā tikanga Māori ki roto i ā mātou mahi.

Ko tētahi wāhanga nui o tēnei ko te whakatutuki i tā Te Arawhiti Whāinga Amorangi, e hurihia ai te āheinga ārahi ratonga tūmatanui mō te taha ki te whanaungatanga o te Māori me te Karauna. Ka whakatupu hoki mātou i te āheinga o ō mātou tāngata ki Te Tiriti o Waitangi, ki te reo me ngā tikanga Māori hoki mā te whakawhanake hōtaka whakangungu mō te tari katoa, arā ko Te Arapiki.

Te titiro whakamu

Mā te mahi tahi ki ō mātou hoa puta noa i te kāwanatanga e nui ake ai te whai hua mō ngā tāngata o Aotearoa, ā, ka mahi tahi tonu mātou ki te whakapai ake i ngā ratonga. Ka whai mātou kia mahi tahi ki ō mātou hoa mahi tahi kia whai hua ai te hurihanga nui, pēnei i te tohatoha i ō mātou mōhiotanga.

Hei waenganui o te tau 2022 kua whakatutukihia tā mātou hōtaka hurihanga nui, ā, hei te whakaputanga whakamutunga e rite ai mātou kia whai hua ai ō mātou kiritaki me te Karauna.

Kei te kite kē mātou i te tukunga nui o ngā hua. Ka haere tonu ā mātou mahi whakahou i te pūnaha taake, ā, ka kimihia ētahi atu whāinga hei hāpai i te nui o te whakapau pūtea nui ki ō mātou pūmanawa. Mā tēnei hoki mātou e tautoko, e ārahi, e toitū ai tētahi pūnaha taumata o te ao hei painga mō ngā tāngata katoa o Aotearoa.

Te tauākī haepapa a Te Tumu Whakarae

Mā te haina i tēnei tauākī, e whākī ana au i taku haepapa mō ngā kōrero kei roto i te Tauākī Manako a Te Tari Taake. He mea whakarite ēnei kōrero kia hāngai ki te Ture Tahua Tūmatanui 1989.

Naomi Ferguson

Kaikōmihana me Te Tumu Whakarae

Last updated: 25 Nov 2021
Jump back to the top of the page